Informacje dla studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela

Studenci przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela (w szczególności studenci specjalności nauczycielskiej) proszeni są o zapoznanie się z:

oraz poniższymi ogłoszeniami:

1. Studenci semestru pierwszego studiów licencjackich, którzy planują rozpoczęcie realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, powinni w terminie do 3 lutego (środa) zadeklarować to na Formularzu D. Złożenie deklaracji jest niezbędne dla realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Złożoną deklarację można odwołać w dalszym toku studiów.

2. Informacja dla studentów semestru czwartego lub wyższego studiów licencjackich, którzy spełnili warunki wstępne dla realizacji Praktyki psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będzie we wtorki od godziny 8 do 12. Utworzone będą 4 grupy, z których dwie pierwsze będą praktykę realizowały w pierwszej połowie semestru (do 20 kwietnia), a dwie kolejne w drugiej połowie semestru (od 27 kwietnia). Praktyka będzie realizowana w trybie zdalnym dopóki uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VII) będą objęci kształceniem zdalnym. Natomiast, kiedy uczniowie wrócą do szkół praktyka będzie realizowana w trybie stacjonarnym, co będzie związane z wizytami w szkołach. Możemy się spodziewać, że grupy realizujące praktykę w pierwszej połowie semestru odbędą tę praktykę w całości bądź w większości trybie zdalnym, natomiast grupy realizujące praktykę w drugiej połowie semestru prawdopodobnie realizować będą praktykę w większości bądź całości stacjonarnie. W związku z tym do grup realizujących praktykę w pierwszej połowie semestru powinni zapisywać się studenci mieszkający poza Wrocławiem, natomiast do grup realizujących praktykę w drugiej połowie semestru studenci mieszkający we Wrocławiu bądź w pobliskich miejscowościach, którzy będą mogli przyjechać do Wrocławia w dniach praktyki. 

3. Informacja dla studentów studiów I i II stopnia, którzy rozpoczęli realizację programu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przed rokiem akademickim 2019/2020.  

W związku z wygaszaniem „starego” programu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, przedmioty:  

  • Pedagogika dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych
  • Psychologia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych,  

będą po raz ostatni oferowane w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 

Przedmioty te powinni zatem w semestrze letnim 2020/2021 zrealizować wszyscy studenci dokańczający kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela według „starego” programu, niezależnie od tego, czy są jeszcze studentami studiów I stopnia, czy już realizują studia II stopnia.