Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Trzysemestralne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki służą przygotowaniu absolwentów wyższych uczelni o specjalnościach innych niż matematyka do nauczania matematyki w szkole podstawowej (specjalność 1) oraz we wszystkich typach szkół (specjalność 2).

INFORMACJE DODATKOWE:

Kierownik studiów: dr hab. Ziemowit Rzeszotnik, tel. +48 71 375 74 21

Kontakt:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
tel. +48 71 375 74 02
e-mail: ziemowit.rzeszotnik@uwr.edu.pl

Czas trwania (liczba semestrów):  3 semestry
Specjalność 1: 375 godz. w tym 90 godz. praktyki pedagogicznej;
Specjalność 2: 465 godz. w tym 90 godz. praktyki pedagogicznej.

Termin i miejsce składania dokumentów: 15 czerwca - 20 września, Sekretariat dydaktyczny Instytutu Matematycznego UWr.

Termin rozpoczęcia studiów: początek października.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie do JM Rektora o przyjęcie na studia, wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej).
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela.
  4. Jedna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem.

Opłaty za 3 semestry:

Specjalność 1: 3 801 zł (płatne w trzech ratach po 1 267 zł na początku każdego semestru);
Specjalność 2: 4 500 zł (płatne w trzech ratach po 1 500 zł na początku każdego semestru).
Uwaga! Opłaty mogą ulec zmianie.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wymagania:
Przy naborze wymagane jest od kandydatów ukończenie studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku zbliżonym do matematyki: informatyka, fizyka, chemia, nauki techniczne i pokrewne, w których programie były dwa semestry zajęć z matematyki na Specjalność 2 lub jeden semestr na Specjalność 1 oraz posiadanie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.
W przypadku Specjalności 1, gdy nie ma zaliczonego semestru matematyki, obowiązuje zdanie testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane kwalifikacje:
Specjalność 1: kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej;
Specjalność 2: kwalifikacje do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół.

Wykaz przedmiotów

Uwaga! Program studiów oraz wysokość czesnego mogą ulec zmianie w związku z planowanym wejściem w życie nowych regulacji prawnych dotyczących standardu kształcenia nauczycieli. 

Instrukcja dotycząca realizacji praktyk pedagogicznych na studiach podyplomowych w IM UWr