Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki


STUDIA ZAWIESZONE


CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Trzysemestralne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki służą przygotowaniu absolwentów wyższych uczelni o specjalnościach innych niż matematyka do nauczania matematyki w szkole podstawowej (specjalność 1) oraz we wszystkich typach szkół (specjalność 2).

INFORMACJE DODATKOWE:

Czas trwania (liczba semestrów):  3 semestry
Specjalność 1: 375 godz. w tym 60 godz. praktyki pedagogicznej;
Specjalność 2: 465 godz. w tym 60 godz. praktyki pedagogicznej.

Termin rozpoczęcia studiów: początek października.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie do JM Rektora o przyjęcie na studia, wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej).
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela.
  4. Kserokopię dowodu osobistego.
  5. Jedna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem.

Opłaty za 3 semestry:

Specjalność 1: 3 600 zł (płatne w trzech ratach na początku każdego semestru) plus opłata za praktykę pedagogiczną, która będzie podana w późniejszym terminie;
Specjalność 2: 4 350 zł (płatne w trzech ratach na początku każdego semestru) plus opłata za praktykę pedagogiczną, która będzie podana w późniejszym terminie.
Uwaga! Opłaty mogą ulec zmianie.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wymagania:
Ukończenie studiów wyższych magisterskich lub zawodowych (ukończenie studiów zawodowych uprawnia tylko do nauczania w szkole podstawowej) na kierunku zbliżonym do matematyki: informatyka, fizyka, chemia, nauki techniczne i pokrewne, w których programie były dwa semestry zajęć z matematyki na Specjalność 2 i jeden na Specjalność 1 oraz posiadanie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.
W przypadku Specjalności 1, gdy nie ma zaliczonego semestru matematyki, obowiązuje zdanie testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane kwalifikacje:
Specjalność 1: kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej;
Specjalność 2: kwalifikacje do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół.

Wykaz przedmiotów

Instrukcja dotycząca realizacji praktyk pedagogicznych na studiach podyplomowych w IM UWr