Granty

ncn
L.p. Numer sieci Tytuł Wykonawcy grantu Okres realizacji
1 2013/09/D/ST1/04316 Matematyczna analiza modeli formowania się kolonii bakteryjnych

dr Rafał Celiński - kierownik

2014-2016
2 2013/11/N/ST1/03605 Zbiory rekurencyjne dla spacerów losowych zdefiniowanych przez miary z niskimi momentami

mgr Wojciech Cygan - kierownik

2014-2016
3 2013/11/B/ST1/02308 Istotna samosprzężoność macierzy Jacobiego na drzewach

prof. dr hab. Ryszard Szwarc - kierownik

2014-2016
4 2012/05/B/ST1/00672 Analiza harmoniczna związana z półgrupami operatorów liniowych
prof. dr hab. Jacek Dziubański - kierownik, dr Marcin Preisner - wykonawca
2013-2016
5 2012/07/B/ST1/03513 Związki teorii modeli z topologią i algebrą

dr K. Krupiński - kierownik; J. Gismatullin, P. Kowalski, L. Newelski, R. Wencel - wykonawcy;

2013-2016
6 2011/01/B/ST1/01257 Rachunek na losowych przekształceniach całkowych i ich zastosowania

prof. dr hab. Z. J. Jurek

2011-2014
7 2011/01/M/ST1/04604 Wielkie odchylenia i prawdopodobieństwa ruiny dla losowych iteracji przekształceń

prof.dr hab.E.Damek - kierownik; T. Mikosch - wykonawca

2011-2014
8 N 201 418939 Algebry Boole'a i forcing definiowalny

prof. G. Plebanek, wyk. prof. J. Pawlikowski, dr P. Borodulin-Nadzieja, dr M. Sabok

2010-2013
9 N 201 541738 Metody topologiczne w algebraicznej teorii modeli

prof.dr hab. Ludomir Newelski - kierownk grantu, wyk. dr J. Gismatulin, dr P. Kowalski, dr K. Krupiński, dr R. Wencel

2010-2013
10 N 201 416139 Całkowanie multifunkcji przyjmujących wartości w przestrzeniach Banacha

prof. dr hab. Kazimierz Musiał - kierownik grantu

2010-2013
11 N 201 545939 Geometryczna teoria grup i topologia kontaktowa II

dr hab. Jan Dymara - kierownik grantu, wyk. mgr K. Duszenko, dr T. Elsner, dr Ś. R. Gal, prof. dr hab. T. Januszkiewicz, dr D. Osajda, dr P. Przytycki, prof. J. Świątkowski, dr P. Zawiślak

2010-2013
12 N 201 543038 Grupy permutacji i półgrupy transformacji

prof.dr hab. Andrzej Kisielewicz - kierownik grantu, wyk. dr M. Grech

2010-2013
13 N 201 418839 Nielokalne oddziaływanie w nieliniowych równaniach ewolucyjnych

prof. G. Karch - kierownik grantu, wyk. prof. P. Biler, dr A. Raczyński, dr R. Stańczy, mgr D. Pilarczyk, mgr R. Celiński

2010-2013
14 N 201 412639 Przestrzenie Hardy'ego związane z pewnymi półgrupami operatorów liniowych

prof. J. Dziubański, wyk. mgr M. Preisner (PROMOTORSKI)

2010-2012
15 N 201 412539 Bayesowskie wersje regresji logicznej w zastosowaniu do lokalizacji współdziałających genów

prof. M. Bogdan - kierownik grantu, wyk. mgr M. Malina (PROMOTORSKI)

2010-2012

Strony