Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

Kategorie: 

Studenci rozpoczynający studia licencjackie, magisterskie bądź doktoranckie zobowiązani są wziąć udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest prowadzone na platformie e-learningowej i trwa od 15 października 2015r. do 31 stycznia 2016 r. Niezbędne szczegóły można znaleźć tutaj.

Konkurs stażowy dla studentów przyjętych na studia magisterskie w roku 2013 (luty i wrzesień).

Dotyczy: studentów przyjętych na studia magisterskie w roku 2013 (luty i wrzesień)

Przypominamy o trwającej drugiej turze w konkursie stażowym realizowanym w ramach projektu "Matematyka na UWr - studia pełne możliwości II".

Na stronie www.staze.math.uni.wroc.pl znajdą Państwo oferty pracodawców oraz dokumenty konieczne do przystąpienia do projektu.

W razie wątpliwości, pytania proszę kierować do kierownika projektu doc. Bogdana Mincera (Bogdan.Mincer@math.uni.wroc.pl) bądź Pani Małgorzaty Skubiszewskiej w sekretariacie dydaktycznym (Malgorzata.Skubiszewska@math.uni.wroc.pl).

Strony

Subskrybuj