Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia

Studenci pierwszego roku wszystkich typów studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie) mają obowiązek odbyć szkolenie BHP.

Ma ono formę e-learningu i musi być realizowane do 30 listopada 2021 r.

Szczegóły (English version)