Seminarium firmy Allianz

W semestrze zimowym firma Allianz będzie prowadziła seminarium

Allianz Seminar Cycle: Solvency II for life insurance companies.

Firma Allianz zachęca: „A short statement, as of why a scientifically minded student could benefit from the seminar:

  • Experience how the theoretical knowledge on financial mathematics  is put into use to model real world risk and aid management decisions.
  • Also, the range of topics we will touch on is quite diverse (insurance mathematics, Monte Carlo simulation, regulatory environment, modelling etc). We hope that students from a variety of backgrounds will profit from the material.
  • Finally, regarding possible future carreer paths, the seminar will provide a hands-on experience of actuarial and financial analysis work in a business context. Something that usually can only be gained by internships.”

Szczegółowy opis seminarium

Będzie 5 dwugodzinnych spotkań począwszy od 13 października plus jedno spotkanie przeznaczone na test (egzamin) w postaci multiple choice test. Zajęcia będą odbywać się w środy w godz. 16:15-18:00 w sali 411.

Zachęcamy wszystkich studentów. Ilość miejsc jest ograniczona pojemnością laboratorium, dlatego też pierwszeństwo do uczestnictwa w seminarium będą mieli studenci, którzy mają za sobą jakiś wykład z ubezpieczeń życiowych (Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej lub MUŻ). Część obliczeniowa będzie z wykorzystanie platformy EXCEL. Zapisy przez USOS. Zajęcia będą wykorzystywały platformę Moodle. 

Tomasz Rolski
koordynator z ramienia IM UWr