Projekt naukowy prof. dr. hab. Dariusza Buraczewskiego wyróżniony w konkursie Sonata Bis przez NCN

NCN logo

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4. Wśród projektów, które otrzymają finansowanie, w ramach konkursu SONATA BIS znalazł się także projekt "Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej" autorstwa prof. dr hab. Dariusza Buraczewskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki, Uniwersytetu Wrocławskiego, z kwotą finansowania: 879 690 zł. Konkursy ogłoszono przez NCN w dniu 16 czerwca 2014 roku. Konkurs SONATA BIS 4 dedykowany jest na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Celem projektu jest badanie własności rozwiązań tzw. transformaty gładzącej. Już w najprostszych przypadkach prowadzi ona do interesujących przykładów takich jak fraktale. Transformata gładząca pojawia się w szeregu modeli stochastycznych w informatyce, fizyce, biologii. Jest kluczowa w zrozumieniu np. klasy algrotymów typu "dziel i zwyciężaj", niektórych równań kinetycznych (opisujących ruch wzajemnie oddzialywujących na siebie cząsteczek gazu), gałązkowych spacerów losowych. Projekt skoncentrowany będzie na opisie matematycznych własności rozwiązań. Chcemy otrzymać kompletny opis zarówno ich własności lokalnych jak i globalnych. Liczymy, że nasze wyniki będą przydatne w badaniu powyższych modeli.

Prof. dr hab. Dariusz Buraczewski jest prodziekanem ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki. Badania naukowe prof. Buraczewskiego dotyczą problemów z pogranicza analizy harmonicznej oraz rachunku prawdopodobieństwa. Ich celem jest opis rozwiązań pewnej klasy równań stochastycznych mających szerokie zastosowania np. w fizyce, ekonomii, biologii. W ostatnich latach współpracował z naukowcami z Francji, Niemiec i Danii. Jest autorem lub współautorem około 25 prac opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, m.in. w Annals of Probability, Annals of Applied Probability, Probability Theory and Related Fields, Journal of Functional Analysis, Communications in PDE. Za swoje badania naukowe otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (2003), Stypendium Start FNP (2004), Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego (2004), Nagrody Ministra: indywidualną (2008) oraz zespołowe (2003, 2008), a także Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2010). Od 2010 należy do Akademii Młodych Uczonych i Artystów działającej przy Wrocławskim Centrum Akademickim.