Profesorowie Biler i Januszkiewicz członkami korespondentami PAN

Z przyjemnością informujemy, że Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało prof. dr. hab. Piotra Bilera oraz prof. dr. hab. Tadeusza Januszkiewicza z naszego Instytutu na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.