Ogłoszenie Dyrekcji dotyczące dydaktyki

Dyrekcja Instytutu Matematycznego ogłasza co następuje:

1. Rejestracja na przedmioty rozpoczyna się 24 lutego o godz. 9:30. Zwracamy uwagę na następujące zmiany:

  • zapisy na Wstęp do matematyki prowadzone są tylko u wykładowcy,
  • studenci studiów licencjackich mogą się zapisać na przedmiot, dla którego nie spełniają wymagań wstępnych tylko składając podanie (nie mogą tego robić w systemie USOS) w Sekretariacie Dydaktycznym (pok. 315) na formularzu B,
  • zapisy na przedmioty dla pierwszego semestru (w tej puli są także Kombinatoryka i Kombinatoryka R) mają tylko jedną turę i zaczynają się 25 lutego o godz. 18:30,
  • w trzeciej turze zapisów można tylko zapisywać się na wolne miejsca (nie można wypisywać się z przedmiotów).

Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

2. Apelujemy o korzystanie z systemu rejestracji w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności o niegenerowanie „sztucznego tłoku” w grupach zajęciowych i o niezwłoczne wyrejestrowywanie się w przypadku rezygnacji z przedmiotu. Jest to szczególnie ważne w przypadku laboratoriów, gdzie często studenci niezainteresowani przedmiotem blokują miejsca pozostałym.

3. Zgodnie z nowym programem, studenci rozpoczynający studia magisterskie obowiązani są wybrać specjalność w terminie do 13 marca. Szczegóły w załączonym pliku. Deklaracja: pdf, docx.

4. Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach w załączonym pliku.

5. W załączonym pliku podane są sugestie opiekunów specjalności odnośnie wyborów przedmiotów w bieżącym semestrze.