Nagrody PTM

PTM

Laureatami XLIX Konkursu Polskiego Towarzystwa Matematycznego Oddziału Wrocławskiego na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki w kategorii zastosowania matematyki w 2015 roku zostali studenci Instytutu Matematycznego

  • Grzegorz Łoś (II nagroda), Zastosowanie błądzenia przypadkowego do testowania generatorów liczb pseudolosowych, opiekun naukowy: dr. Paweł Lorek;
  • Tomasz Dąbrowski (III nagroda), Wykorzystanie metod symulacji Monte Carlo łańcuchów Markowa do implementacji bayesowskich modeli wyznaczania rezerw szkodowych w ubezpieczeniach, opiekun naukowy: prof. dr. hab. Ryszard Szekli.
  • Katarzyna Staniewicz, Wykrywanie punktu zmiany w danych akcelerometrycznych w oparciu o modelowanie za pomocą mieszanek, opiekun naukowy: dr. Andrzej Dąbrowski;
  • Marta Wolnowska, Nowy nieparametryczny test w problemie testowania niezależności, opiekun naukowy: dr. Grzegorz Wyłupek.