LXXIII Olimpiada Matematyczna – etap okręgowy

W dniach 11-12 lutego 2022 r. w Instytucie Matematycznym UWr i Instytucie Informatyki UWr odbędzie się etap okręgowy LXXI Olimpiady Matematycznej.

Uczestnikom życzymy powodzenia!