Konkurs z analizy danych z firmą Schneider Electric

Schneider Electric

Rozpoczynamy konkurs z analizy danych z firmą Schneider Electric!

Jest to unikatowy, ogólnopolski, konkurs organizowany przez firmę Schneider Electric. Unikatowy, ponieważ:

  • Schneider Electric jest wielką organizacją o zasięgu ogólnoświatowym,
  • problemy analityczne będą nietypowe, inne niż te np. spotykane w bankach
  • i dotyczą funkcjonowania firmy na wielu rynkach.

Nie ma ograniczenia dla roku ani dla kierunku studiów. Można za to wygrać 1000 Euro.

Zapraszamy na spotkanie z organizatorami konkursu. Dowiesz się o problemie biznesowym, możliwych podejściach do analizy takich danych i o samym konkursie.

  • Czas: 11.03.2015 o godzinie 17:30
  • Miejsce: sala WS (im. Władysława Ślebodzińskiego) w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (Pl. Grunwaldzki 2/4)

Więcej informacji

Zapraszamy!