Konkurs na zatrudnienie w Instytucie Matematycznym

Konkurs w IM

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs na cztery dwuletnie stanowiska adiunkta lub asystenta oraz na pięć stanowisk (z zatrudnieniem na czas nieokreślony) adiunkta lub starszego wykładowcy w Instytucie Matematycznym. Termin składania dokumentów: 31.03.2016 r. Wniosek o zatrudnienie: .pdf.doc. Kwestionariusz osobowy dla pracownika: .pdf, .doc. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: .pdf, .doc.