Harmonogram roku akademickiego

W związku z komunikatem Rektora UWr nr 57/2021 w sprawie odwołania dnia rektorskiego 13 maja 2021 informujemy, że na Wydziale Matematyki i Informatyki dzień 13 maja pozostaje dniem wolnym od planowych zajęć dydaktycznych zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.

Otrzymaliśmy także informację, że w przyszłym tygodniu odbędą się szczepienia nauczycieli akademickich.

W związku z tym dziekan zarządził, że prowadzący zajęcia, które nie odbyły się (lub nie odbędą się w przyszłym tygodniu z powodu szczepień) w planowych terminach, mogą wykorzystać dzień 13 maja do odrobienia tych zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu ze studentami. Ewentualne konflikty terminów, które mogą w ten sposób powstać, powinny być rozwiązywane w bezpośrednim uzgodnieniu między prowadzącymi zajęcia a studentami.