Godziny dziekańskie w piątek 19 kwietnia

W związku z wydziałową debatą wyborczą, podczas której odbędzie się prezentacja kandydatów na Dziekana, dnia 19 kwietnia (piątek) wprowadza się godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych od godz. 12:00 do godz. 14:00.