Dodatkowy termin szkolenia BHP

Dla studentów pierwszego roku wszystkich typów studiów, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2022 r. i nie dopełnili obowiązku odbycia wstępnego szkolenia BHP dostępny jest dodatkowy termin tego kursu. Wszystkie takie osoby powinny odbyć szkolenie do 5 marca 2023 r. 

Szczegóły

English version