Barbara Jasiulis-Gołdyn laureatką konkursu POWROTY