Ankiety ewaluacyjne

Ogłoszenie Dyrekcji:

W USOSweb dostępne są już ankiety ewaluacyjne zajęć prowadzonych w semestrze letnim. Ankiety można wypełniać do 30 czerwca.

Ankiety są anonimowe, ich wyniki będą udostępnione wyłącznie prowadzącym dane zajęcia oraz zastępcy dyrektora d/s dydaktycznych i dopiero po zakończeniu sesji. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem studiów, do obowiązków studenta należy „udział w ewaluacji procesu dydaktycznego (sporządzanie ankiet)”.