O pewnym związku pomiędzy c-wolnością i wolnością infinitezymalną

Seminarium: 
Dyskretna analiza harmoniczna i niekomutatywna probabilistyka
Osoba referująca: 
Kamil Szpojankowski (Politechnika Warszawska)
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 14. Czerwiec 2018 - 10:00
Sala: 
604
Opis: 
Referat dotyczyć będzie dwóch rozszerzeń pojęcia wolności: c-wolności i wolności infinitezymalnej. Oba te pojęcia odwołują się do nieprzemiennej przestrzeni probabilistycznej, w której do zdefiniowania pewnego typu niezależności wykorzystuje się dwa funkcjonały, w przypadku c-wolności mamy funkcjonały $\varphi$ i $\chi$ takie że $\varphi(1)=\chi(1)=1$, w przypadku infinitezymalnej wolności, zamiast funkcjonału $\chi$ rozpatruje się funkcjonał oznaczany przez $\varphi'$ o własności $\varphi'(1)=0$. W referacie przypomnę kombinatoryczne narzędzia charakteryzujące oba typy niezależności. W przypadku c-wolności przedstawię związek pomiędzy kumulantami zdefiniowanymi przez Bożejkę, Leinerta i Speichera i kumulantami badanymi przez Cabanala-Duvillarda. Przypomnę również nieprzecinające partycje typu B związane z infinitezymalną wolnością. Przedstawię również konstrukcję która wykorzystując funkcjonał $\chi$ pozwala zdefiniować funkcjonał $\varphi'$, w taki sposób żeby struktury, które były c-wolne względem pary $(\varphi,\chi)$, były infinitezymalnie wolne względem pary $(\varphi,\varphi')$. Omówię również trudności związane ze wspomnianą konstrukcją. Referat jest oparty na pracy wspólnej z M. Fevrier (Paryż, Francja), M. Mastnak (Halifax, Kanada) i A. Nica (Waterloo, Kanada).