Związki teorii kohomologii z procesami Levy'ego na zwartych grupach kwantowych

Seminarium: 
Dyskretna analiza harmoniczna i niekomutatywna probabilistyka
Osoba referująca: 
Anna Wysoczańska-Kula
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 12. Październik 2017 - 10:00
Sala: 
604
Opis: 
W referacie opowiem o nieprzemiennych procesach Levy'ego definiowanych na grupach kwantowych i próbach ich klasyfikacji. Jedną z nich jest badanie istnienia rozkładu typu Levy'ego-Chinczyna. Okazuje się, że istnienie takiego rozkładu jest zagwarantowane przez pewne warunki kohomologiczne (choć nie jest im równoważne). Do zobrazowania opisanej teorii posłużą uniwersalne grupy kwantowe.