Zapisy na egzaminy

Zapisy na egzaminy

(wstępne i dyplomowe)

3. Data egzaminu: 8 VII 2022.

Zapisy na pisemny egzamin licencjacki dla studentów kierunku matematyka i ISIM

UWAGA! Z formularza korzystają aktualni studenci matematyki bądź ISIM oraz studenci wznawiający studia, którzy nie zdali dotąd egzaminu licencjackiego

.

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).

Egzamin licencjacki może zostać uznany za egzamin wstępny na studia magisterskie na kierunku matematyka, w trakcie 16 miesięcy od jego zdania.

Termin zakończenia zapisów: 14 VI 2022, 23:59


4. Data egzaminu: 7 VII 2022.

Zapisy na część pisemną egzaminu magisterskiego
dla studentów kierunku matematyka
(dla osób studiujących wg programu z 1 X 2019 lub późniejszego)

Formularz dla studentów którzy rozpoczęli studia magisterskie nie wcześniej niż 1 X 2019.

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).

Termin zakończenia zapisów: 14 VI 2022, 23:59


5. Data egzaminu: 7 VII 2022.

Zapisy na część pisemną egzaminu magisterskiego
dla studentów kierunku matematyka
(dla osób studiujących wg programów wcześniejszych niż program z 1 X 2019)

Formularz dla studentów którzy rozpoczęli studia magisterskie przed 1 X 2019.

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).

Termin zakończenia zapisów: 14 VI 2022, 23:59


6. Data egzaminu: 8 VII 2022.

Zapisy na część ustną egzaminu magisterskiego dla studentów kierunku matematyka

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).

Termin zakończenia zapisów: 14 VI 2022, 23:59


 

Informacje dodatkowe:

1. Osoby chcące ukończyć studia magisterskie z dwiema specjalnościami piszą egzaminy dla obu specjalności. Przed zapisaniem się na egzamin zgłaszają informację o chęci ukończenia dwóch specjalności w dziekanacie.

2. W razie problemów technicznych z zapisami, proszę kontaktować się mailowo z dziekanem Raczyńskim.