Zapisy na egzaminy

Zapisy na egzaminy

(wstępne i dyplomowe)

 

Termin zakończenia zapisów: 14 VI 2021, 23:59

 

 

2. Data egzaminu: 29 VI 2021.

Zapisy na pisemny egzamin licencjacki dla studentów kierunku matematyka i ISIM

UWAGA! Z formularza korzystają aktualni studenci matematyki bądź ISIM oraz studenci wznawiający studia, którzy nie zdali dotąd egzaminu licencjackiego.

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).

Egzamin licencjacki jest równocześnie egzaminem wstępnym na studia magisterskie na kierunku matematyka.

WAŻNE! W przypadku rekrutacji na studia magisterskie proszę pamiętać o rejestracji w systemie IRKa i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.


3. Data egzaminu: 30 VI 2021.

Zapisy na część pisemną egzaminu magisterskiego
dla studentów kierunku matematyka
(dla osób studiujących wg programu z 1 X 2019 lub późniejszego)

Formularz dla studentów kórzy rozpoczęli studia magisterskie nie wcześniej niż 1 X 2019.

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).


4. Data egzaminu: 30 VI 2021.

Zapisy na część pisemną egzaminu magisterskiego
dla studentów kierunku matematyka
(dla osób studiujących wg programów wcześniejszych niż program z 1 X 2019)

Formularz dla studentów którzy rozpoczęli studia magisterskie przed 1 X 2019.

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).


5. Data egzaminu: 2 VII 2021.

Zapisy na część ustną egzaminu magisterskiego dla studentów kierunku matematyka

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).


 

Informacje dodatkowe:

1. Za zgodą Dziekana, student może zaliczyć pisemną część egzaminu dyplomowego na podstawie zdania egzaminu zorganizowanego przez Komisję Egzaminów Dyplomowych przed ukończeniem ostatniego semestru studiów (niezbędne jest uprzednie zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych).

2. Osoby chcące ukończyć studia magisterskie z dwiema specjalnościami piszą egzaminy dla obu specjalności. Przed zapisaniem się na egzamin zgłaszają informację o chęci ukończenia dwóch specjalności w dziekanacie.

3. W razie problemów technicznych z zapisami, proszę kontaktować się mailowo z dziekanem Raczyńskim.