Przestrzenie Hardy'ego związane z jedną lub dwiema funkcjami harmonicznymi

Seminarium: 
Analiza harmoniczna i rozwinięcia ortogonalne
Osoba referująca: 
Marcin Preisner (UWr)
Data: 
środa, 28. Luty 2024 - 10:15
Sala: 
605