Programy dostępne dla studentów i pracowników

KNOPPIX - można pobrać ze strony http://www.knoppix.org/ albo z poniżej zamieszczonych linków

MSDN Academic Alliance - w ramach którego pracownicy i studenci mogą bezpłatnie korzystać z wielu programów firmy Microsoft. Osoby, które chcą skorzystać z tego programu, powinny założyć konto Microsoft, które można założyć tutaj --->
https://account.microsoft.com/account?lang=pl-pl
Nie może to być konto uczelniane (uwr.edu.pl)

Dopiero po zalogowaniu w odpowiednim formularzu należy podać konto
uczelniane w celu weryfikacji.

Oprogramowanie dostępne jest pod tym linkiem ----->
https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

Informacje o programie MSDN Academic Alliance (m. in. wykaz dostępnych programów).

 

MS Office 365  - pracownicy i studenci UWr mogą zainstalować na swoich urządzeniach pakiet biurowy MS Office 365 w wersji off-line.

Instalator dostępny jest po zalogowaniu się do konta offfice365 (adres w domenie uwr.edu.pl), po zakończeniu instalacji wymagana jest aktywacja danymi z domeny uwr.edu.pl. Pakiet Office635 można zainstalować na 5-u urządzeniach

 

STATISTICA Pakiet Zaawansowany + Automatyczne Sieci Neuronowe

Lista administratorów wydziałowych: https://it.uwr.edu.pl/aplikacje/statistica/

Licencja dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego posiadających adres e-mail w domenie uwr.edu.pl.

Licencja  ważna od 16.04.2022 do 15 kwietnia 2024 roku (2 lata).

 • Instalator dostępny jest po zalogowaniu się do swojego konta office635 (adres w domenie uwr.edu.pl)
 • pakiet Office 365 można zainstalować na 5-u urządzeniach
  • Szczegółowy opis można znaleźć pod adresem:
  • KARTA REJESTRACYJNA
   Każdy użytkownik przed zainstalowaniem programu Stattistica powinien wypełnić kartę rejestracyjną. Informacje w niej zawarte będą przesyłane do uczelnianego oraz wydziałowego administratora licencji. Studenci spoza Wydziału Matematyki i Informatyki po dalsze informacje powinni zgłaszać się do administratora wydziałowego swojego wydziału.
   Dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Administratorami Licencji jest: malgorzata.kolaczkowska(at)uwr.edu.pl
  • KODY i PLIKI INSTALACYJNE można pobrać w pok. 402, e-mail: malgorzata.kolaczkowska(at)uwr.edu.pl
   Dostępne wersje:
   • Angielska 32/64-bitowa,
   • Polska 32-bitowa,
   • Polska 64-bitowa.
  • Instalacja i rejestracja użytkownika podczas instalacji programu będzie możliwa tylko dla adresów e-mail z domeny zakończonymi na uwr.edu.pl
  • Instalator programu STATISTICA rozpoznaje wielkie i małe litery, stąd numer seryjny programu oraz pozostałe wymagane przy instalacji kody należy wpisywać WIELKIMI LITERAMI (można je kopiować i wklejać – Ctrl+C, Ctrl+V)
  • Administrator wydziałowy prowadzi ewidencję osób zarejestrowanych i korzystających z tego programu zgodnie z warunkami UMOWY Site License.
  • Wszystkie obecnie realizowane zamówienia na Statistica, w tym przedłużenia, podlegają warunkom właściwym dla produktów TIBCO Software określonym w umowie licencyjnej dostępnej pod adresem ttps://terms.tibco.com/#end-user-license-agreement