Semestr Simonsa z analizy harmonicznej

W sierpniu i wrześniu 2024 r. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego będzie współorganizatorem Semestru Simonsa z analizy harmonicznej pt. Contemporary Harmonic Analysis and its Synergies.

Semestry Simonsa to program amerykańskiej Fundacji Simonsa dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Semestr składa się z trzech części:

Więcej informacji, w tym formularze rejestracyjne na powyższe wydarzenia, jest dostępnych na stronie wydarzenia.