Dostęp do sieci bezprzewodowej

Dostęp do autoryzowanej sieci bezprzewodowej

 

Komputer podłączony do sieci eduroam dostaje publiczny adres IP. Oznacza to, że użytkownik nie musi ustawiać proxy w używanej przeglądarce.

 • Informacje ogólne:

  Sieć eduroam to międzynarodowa inicjatywa, mająca na celu umożliwienie wspólnego dostępu do sieci studentom i naukowcom z różnych uczelni należących do projektu. W praktyce oznacza to tyle, że np. student lub pracownik Instututu Matematycznego UWr, podczas wizyty w dowolnej innej uczelni z konsorcjum (np. w Warszawie, Dreźnie, więcej), widząc w zasięgu sieć eduroam może się do niej podłączyć korzystając ze swojego loginu i hasła. Z drugiej strony natomiast pracownik naukowy z Uniwerystetu Warszawskiego może autoryzować się do sieci na terenie IM UWr w taki sam sposób, jak to robił na swojej macierzystej uczelni. Dzięki temu uzyskuje się wygodę posiadania jednego loginu i hasła do sieci, niezależnie od miejsca, gdzie się podłączamy.

Przy logowaniu do sieci eduroam wymagany jest login (numer_indeksu@uwr.edu.pl - studenci, imie.nazwisko@uwr.edu.pl - pracownicy) i hasło z Office 365.

 • Jak podłączyć się do sieci eduroam?

  Na stronie (po zalogowaniu się danymi z Office 365): https://uni.wroc.pl/eduroam/ dostępne są programy i certyfikaty umożliwiające zalogowanie się do sieci oraz potrzebne instrukcje.

  Polecamy również stronę http://eduroam.pwr.wroc.pl/

 • Łączenie się z siecią Eduroam w systemie Linux:

Ze strony https://cat.eduroam.org/ należy pobrać instalator eduroam. Następnie pobrany plik należy uruchomić (np. wpisując w terminalu polecenie: python nazwa_pliku).

 

Inne sieci bezprzewodowe w IM:

 • Informacje ogólne:

  W sieci instytutu uruchomiono punkt dostępowy matematyka umożliwiający dostęp do internetu drogą radiową. Sieć matematyka jest przeznaczona wyłącznie dla gości instytutu. Studenci i pracownicy nie mają do niej dostępu.