Winter School in Abstract Analysis 2019

26/01/2019 16:00
02/02/2019 10:00
Hejnice

W dniach 26 stycznia - 2 lutego w Hejnicach (Czechy) odbywa się konferencja Winterschool in Abstract Analysis, section Set Theory & Topology której Instytut Matematyczny UWr jest współorganizatorem. Winterschool jest coroczną konferencją, która od lat przyciąga specjalistów w dziedzinie teorii mnogości i topologii. W tym roku zaproszone wykłady wygłoszą: James Cummings (Pittisburgh, USA), Miroslav Hušek (Praga, Czechy), Wiesław Kubiś (Praga, Czechy) i Jordi Lopez-Abad (Madryt, Hiszpania).

Rok: 
2019