Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 stycznia 2018 roku