Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2018 roku

Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 6 marca 2018 roku dostępne po zalogowaniu.

Uchwały Rady Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2018 roku w załączeniu: