Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2019 roku