Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2020 roku