Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2019 roku