Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2018 roku