Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku

Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 19 czerwca 2018 roku dostępne po zalogowaniu.

Uchwały Rady Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w załączeniu: