Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2017 roku

Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 16 maja 2017 roku dostępne po zalogowaniu.

Uchwały Rady Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2017 roku w załączeniu: