Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku