Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2019 roku

Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 14 maja 2019 roku dostępne po zalogowaniu.

Uchwały Rady Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2019 roku w załączeniu: