Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2017 roku