Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 9 kwietnia 2019 roku