1 rok temu

W dniach 13-17 XI w Bardzie Śląskim odbędzie się II Uniwersytecki Obóz Olimpijski. Warunkiem udziału jest wysłanie zadań etapu korespondencyjnego Olimpiady Matematycznej. Szczegółowe informacje są tutaj.

2 tygodnie temu

W dniach 17-19 XI w Kowarach-Wojkowie odbędzie się posiedzenie wyjazdowe seminarium I3 = Inspiracja * Indywidualizacja * Interdyscyplinarność. W programie są m. in. warsztaty zadaniowe i modelarskie, eksperymenty matematyczne, konwersatorium metodyczne, pokazy filmów, wykład komowy i symulacja meczu matematycznego.

2 miesiące temu

Zajęcia Międzyszkolnych Kółek Matematycznych w IM UWr odbędą się w następujących terminach: 18 XI - kółko lingwistyki matematycznej, 20 XI - kółko olimpijskie poziom GM, 21 XI - kółko olimpijskie poziom LO, 25 XI - Matematyka dla Myślących poziom SP i GM oraz klub shogi.

1 rok temu

Zapisy szkół do IIIX edycji konkursu matematycznego KOMA przyjmowane są do 20 XI w GM i 27 XI w LO. Eliminacje szkolne odbędą się odpowiednio: 20 XI w SP, 27 XI w GM i 4 XII w LO, a finały: 2 XII w SP, 9 XII w GM i 16 XII w LO. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj, a lista zgłoszonych szkół - tutaj.

6 dni temu

20 XI o godz. 17:15 w sali 601 IM UWr na posiedzeniu seminarium I3 = Inspiracja * Indywidualizacja * Interdyscyplinarność odbędzie się symulacja wykładu eliminacyjnego konkursu KOMA dla nauczycieli gimnazjalnych prowadzona przez Małgorzatę Mikołajczyk.

9 miesięcy temu

25 XI w IM UWr odbędzie się kolejne spotkanie III edycji kursu dla nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki (godz. 9-15, sala 601) prowadzonego przez dr Elżbietę Kalinowską.

1 rok temu

25 XI w Serze (budynek C-13 PWr) rozegrana będzie III edycja Matematycznych pojedynków - otwartego turnieju organizowanego przez Koło Naukowe Matematyki PWr.

1 rok temu

29 XI zostanie rozegrana I seria eliminacyjna XVII edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Podział na grupy jest tutaj, Zadania do szkół nieobecnych na seminarium wyjazdowym zostaną wysłane pocztą.

1 dzień temu

30 XI na PWr odbędzie się XIV konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach.

3 tygodnie temu

W dniach 26-30 I odbędzie się w Woli Duckiej LVII Szkoła Matematyki Poglądowej nt. Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Adresowana jest do doktorantów i młodych pracowników naukowych, nauczycieli oraz popularyzatorów matematyki.

1 miesiąc temu

Do końca stycznia 2018 w galerii "pod Hugonem" w IM UWr można oglądać wystawę "Ażury i plecionki" modeli Piotra Pawlikowskiego - absolwenta IM UWr, nauczyciela matematyki w I LO w Kluczborku, najbardziej znanego polskiego modelarza matematycznego.

9 miesięcy temu

Do 30 IV można nadsyłać prace na XL Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego organizowany przez miesięcznik "Delta". Adresatami konkursu są licealiści oraz gimnazjaliści (w tym klasy VII SP).

4 miesiące temu

Trzecim laureatem nagrody im. Kamila Duszenki został Thomas Koberda z University of Virginia (USA). Nagrodę w wysokości 3000 euro otrzymał za prace z niskowymiarowej topologii i geometrycznej teorii grup.

1 rok temu

15 XI obchodzone jest Święto Nauki Wrocławskiej, w dniu imienin św. Leopolda - patrona UWr.

1 tydzień temu

15 XI w IM UWr odbędzie się cykl zajęć dla licealistów z klas o profilu matematycznym Matematyk w kasynie. Wykłady i warsztaty poprowadzą: Dariusz Buraczewski, Katarzyna Dymara i Małgorzata Mikołajczyk.