1 miesiąc temu

Dzięki umowie Fundacji z Polskim Towarzystwem Matematycznym można przekazać 1,5% podatku na naszą działalność. Przy wypełnianiu PIT wystarczy podać w rubryce do odliczenia 1,5% podatku KRS 0000042305, koniecznie z dopiskiem celowym "FMW". Pieniądze z tych darowizn są przeznaczone na dofinansowanie konkursów i obozów.

4 miesiące temu

25 III w sześciu miastach w Polsce odbędzie się finał VII edycji Memoriału Urszuli Marciniak. Tu jest lista finalistów z regionu dolnośląskiego.

5 dni temu

25 III o godz. 13 w IM UWr (sala HS) w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych wykład pt. "Geometria cieni" wygłosi prof. Zbigniew Marciniak (UW).

3 dni temu

W galerii "Pod Hugonem" w IM UWr trwa plebiscyt publiczności na najlepszy model XIV edycji konkursu matematycznego origami Żuraw. Zapraszamy do głosowania.

6 dni temu

XVIII Olimpiadę Matematyczną Juniorów wygrała (ex aequo z dwójką uczniów z Warszawy) z maksymalnym wynikiem Mariia Kulyk z kl. VII uniwersyteckiej w SP 3 Wrocław (od trzech lat uczestniczka kółka OMJ w IM UWr).

1 miesiąc temu

W dniach 29-30 III w Stalowej Woli odbędzie się finał LXXIV Olimpiady Matematycznej z udziałem 8 wrocławian (4 osoby z III LO i po 2 z XIV LO i ALO PWr).

5 dni temu

31 III w IM UWr odbędzie się pierwsze spotkanie cyklu zajęć dla uczniów klas VIII z Głogowa Myślenie logiczne ma kolosalną przyszłość. Wykłady i warsztaty prowadzą: Małgorzata Mikołajczyk, Michał Śliwiński i studenci matematyki UWr.

1 miesiąc temu

1 IV w IM UWr odbędą się zajęcia wszystkich Międzyszkolnych Kółek Matematycznych (MdM i olimpijskich).

2 tygodnie temu

1 IV odbędzie się Dzień Otwarty w Instytucie Matematycznym UWr. W programie są m. in. wykłady popularnonaukowe, spotkanie z dyrekcją i atrakcje przygotowane przez studentów.

1 miesiąc temu

1 IV w sali 606 IM UWr odbędzie się kolejne spotkanie kursu dla nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki prowadzonego przez dr Elżbietę Kalinowską.

2 tygodnie temu

Do 10 IV przyjmowane są zgłoszenia szkół do IX edycji konkursu kombinatoryczno-algorytmiczno-logicznego KoALa. Zawody w szkołach odbędą się 18 IV.

5 miesięcy temu

14 IV rozegrany będzie mecz półfinałowy XXI edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych w kategorii klas 7-8 między SP 3 Trzebnica i SP 1 Wrocław oraz SP Smolec i SP 3 Wrocław.

1 miesiąc temu

Do 15 IV można składać prace do V edycji konkursu o nagrodę Politechniki Łódzkiej im. prof. Urszuli Ledzewicz. Prace doktorskie poświęcone zastosowaniom matematyki w innych dyscyplinach powinny mieć przewód doktorski na polskiej uczelni zamknięty między 1 I 2021 a 10 IV 2023. Nagrodą jest 12000 zł.

4 miesiące temu

Ogłoszono listę finalistów XXI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Znalazło się na niej 12 wrocławian. Finał odbędzie się w dniach 15-16 IV w IM UWr.

3 miesiące temu

21 IV na seminarium z dydaktyki matematyki IM UP w Krakowie w godz. 16-17:30 odbędzie się zdalny wykład Irene Bizy (University of East England, UK).