Półfinał w GMiL

2 miesiące temu

17 III będzie rozegrany internetowy półfinał XV Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych organizowanych przez Wydział Matematyki PWr.

Mecze Matematyczne

1 rok temu

19 III będzie rozegrana II seria półfinałowa XVII edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Tu jest  podział na grupy półfinałowe.

Mistrzostwa DŚ w Sudoku

4 tygodnie temu

25 III odbędzie się finał VII Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Zwycięzcy w kategoriach gimnazjalistów, licealistów i dorosłych mają szansę zdobycia dzikiej karty na Mistrzostwa Polski w Sudoku, których finał odbędzie się 7 IV w Pałacu Domaniowskim pod Radomiem.

Konkurs Prac Uczniowskich

1 rok temu

Do 30 IV można nadsyłać prace na XL Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego organizowany przez miesięcznik "Delta". Adresatami konkursu są licealiści oraz gimnazjaliści (w tym klasy VII SP).

Matematyczna Samarkanda

1 miesiąc temu

Od 12 do 26 VIII odbędzie się wyjazd nauczycieli Matematyczny Uzbekistan. Nie ma już wolnych miejsc.

Szkoła Matematyki Poglądowej

1 tydzień temu

W dniach 24-28 VIII odbędzie się pod Warszawą LVIII Szkoła Matematyki Poglądowej nt. Analogie.

Klasy uniwersyteckie w SP

2 miesiące temu

Wydział Matematyki i Informatyki UWr oraz Departament Edukacji UM Wrocławia planują otworzyć od września 2018 uniwersyteckie klasy siódme matematyczno-informatyczne w następujących szkołach: SP 3 ul. Bobrza, SP 76 ul. Wandy i SP 107 ul. Prusa.

Nagroda im. Kamila Duszenki

7 miesięcy temu

Trzecim laureatem nagrody im. Kamila Duszenki został Thomas Koberda z University of Virginia (USA). Nagrodę w wysokości 3000 euro otrzymał za prace z niskowymiarowej topologii i geometrycznej teorii grup.

Podeptana pamięć

1 miesiąc temu

Mimo protestów wrocławskiego środowiska akademickiego 8 I zapadła skandaliczna decyzja wojewody dolnośląskiego o zmianie nazwy bulwaru prof. Stanisława Kulczyńskiego (botanika, pioniera odbudowy UWr, pierwszego rektora połączonych uczelni wrocławskich: Uniwersytetu i Politechniki w latach 1945–1952, człowieka prawego i skromnego) jako osoby niegodnej upamiętnienia.

Klasy uniwersyteckie w LO

1 miesiąc temu

W ogólnopolskim rankingu szkół średnich czołowe miejsca zajęły po raz kolejny wrocławskie licea nr III i XIV, w których prowadzone są uniwersyteckie klasy matematyczne.

Linie rytmiczne w IM UWr

2 miesiące temu

W Instytucie Mmatematycznym UWr (poziom 300) została otwarta stała wystawa Linii rytmicznych Wacława Szpakowskiego.

Spotkania Matematyczne

4 dni temu

15 II w IM UWr (sala 601) w godz. 14-17 w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych odbędą sie warsztaty z lingwistyki matematycznej prowadzone przez Michała Śliwińskiego oraz wykład Małgorzaty Mikołajczyk nt. "Największa liczba świata".

 

Szkoła Matematyki w IM UWr

1 miesiąc temu

W dniach 6-8 II w Instytucie Matematycznym UWr odbędą się zajęcia XIV Zimowej Szkoły Matematyki dla uczniów CLV LO z Warszawy. Mogą w nich wziąć udział także chętni uczniowie z Wrocławia i okolic. 

Olimpiada Matematyczna

1 rok temu

W dniach 9 - 10 II w godz. 9-14 odbędą się w IM UWr zawody okręgowe LXIX Olimpiady Matematycznej. W piątek 9 II o godz. 16:00 w sali WS odbędzie się tradycyjna "Herbatka olimpijska".

Wstęp do biomatematyki

9 miesięcy temu

1 II w IM UWr odbędzie się ostatni cykl zajęć dla licealistów z klas o profilu biol - fiz - chem Matematyka w biologii. Pokazy, ćwiczenia i warsztaty prowadzą: Andrzej Dąbrowski, Tomasz Elsner, Grzegorz Karch i Małgorzata Mikołajczyk.

Strony

Subskrybuj Fundacja Matematyków Wrocławskich RSS