Międzyszkolne Kółka Matematyczne

W roku szkolnym 2016/17 FMW we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje wymienione niżej międzyszkolne kółka matematyczne. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line. Aktualne listy zgłoszeń są tutaj. Kółka są otwierane po zebraniu się co najmniej 12 osób, o czym zgłoszeni uczestnicy są informowani mejlem.

Dla większości kółek zostały zaproponowane terminy sobotnie ze względu na uczniów spoza Wrocławia, ale jeśli uzbiera się grupa "wrocławska" dodatkowe zajęcia mogą zostać uruchomione także w dni powszednie. Preferowany termin zajęć można zgłosić w polu 'uwagi'. Zajęcia mogą także zamawiać szkoły, pod warunkiem zgłoszenia grupy co najmniej 12 osób. Wówczas miejsce i termin zajęć są ustalane indywidualnie. Nauczyciele mogą zamawiać kółka dla szkół, pisząc na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl .

 

 • Kółko olimpijskie dla gimnazjalistów
  prowadzący: Augustyn KAŁUŻA (emerytowany nauczyciel w III i XIV LO Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 711
  odpłatność: 200 zł/sem
  terminy:
  kurs początkowy - poniedziałki, godz. 16:30-18:00
  kurs zaawansowany - wtorki, godz. 16:30-18:00  
     
 • Kółko olimpijskie dla licealistów
  prowadzący:
  Augustyn KAŁUŻA (emerytowany nauczyciel w III i XIV LO Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 711
  odpłatność: 200 zł/sem
  terminy:
  kurs początkowy - środy, godz. 16:30-18:00
  kurs zaawansowany - czwartki, godz. 16:30-18:00
   
 • Matematyka dla Myślących (LO)
  prowadzący:
  Michał ŚLIWIŃSKI (IM UWr, III LO Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 607
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  II semestr: 11 III, 25 III, 1 IV, 22 IV, 6 V, 13 V, 27 V, 10 VI
   
 • Matematyka dla Myślących (SP i GM)
  kurs dla zaniedbanych przez szkołę uczniów z ambicjami
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sale 606 i 607
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  II semestr: 11 III, 25 III, 1 IV, 22 IV, 6 V, 20 V, 3 VI, 11 VI
   
 • Klub miłośników shogi
  prowadzący:
  Wojciech JEDYNAK (Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej Nami)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 711
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 12:00-15:00
  terminy II semestr:  4 III, 18 III, 1 IV, 8 IV, 6 V, 20 V, 10-11 VI (Impart), 18 VI
   
 • Klub Miłośników Geometrii (przygotowanie do konkursów GM i LO)
  prowadzący: Stefan MIZIA (emetytowany nauczyciel w XIV LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 607
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00:
   
 • Kółko rachunków na sorobanie (dla SP i GM)
  prowadzący: Agata MAZUR (nauczycielka w XIV LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 606
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
   
 • Kółko lingwistyki matematycznej
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 606
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
   
 • Matematyczne origami
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 605
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
   
 • Strategiczne gry planszowe
  prowadzący: Urszula KARBOWSKA (nauczycielka w SP 1)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 605
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
   
 • Kółko matematyczne po angielsku
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr) i studenci
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, sala 602
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
     
 • Kółko matematyczne po niemiecku
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, sala 602
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00
     
 • Kółko matematyczne po francusku
  prowadzący: Renata BOSZKO (nauczycielka matematyki)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, sala 602
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu 12:00-15:00
     
 • Kółko matematyczne po hiszpańsku
  prowadzący: Olga MIKOŁAJCZYK (nauczycielka matematyki w V LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, sala 602
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu 12:00-15:00 
   
 • Kółko matematyczne po rosyjsku
  prowadzący: MICHAŁ ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO) / STEFAN MIZIA (emerytowany nauczyciel matematyki w XIV LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, sala 603
  odpłatność: 200 zł/sem
  termin: 2 soboty w miesiącu 12:00-15:00

 

odpłatność

Wpłat należy dokonać po odbyciu pierwszych zajęć na podane niżej konto Fundacji, podając nazwisko ucznia i nazwę kółka. W uzasadnionych wypadkach odpłatność może ulec obniżeniu na wniosek rodzica lub nauczyciela. Wpłaty można dokonać w 2 ratach w każdym semestrze.

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem: [nazwisko + nazwa kółka]

 

kontakt

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mikołajczyk mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl lub telefonicznie pod numerami 71 3361085 albo 71 3757416.

 

uwaga

Informacje o kółkach prowadzonych przez firmę Mały Pitagoras tutaj. Informacje o kółkach Strefa Bystrzakatutaj.