Międzyszkolne Kółka Matematyczne

W roku szkolnym 2022/2023 FMW we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego będzie prowadziła międzyszkolne kółka matematyczne dla utalentowanych matematycznie uczniów: Olimpijskie w kategorii juniorów (SP kl. 7-8) i seniorów (szkoły średnie) oraz Matematykę dla myślących w kategorii młodzików (kl. SP 3-5), juniorów (SP kl. 6-8) i seniorów (szkoły średnie). Uczestnicy kółek międzyszkolnych mogą brać udział we wszystkich konkursach, grach miejskich, wycieczkach i obozach matematycznych organizowanych przez FMW (jako reprezentacja MKM). Każda grupa zajęciowa liczy minimalnie 12 a maksymalnie - 25 osób. Pierwszeństwo przyjęcia mają dotychczasowi uczestnicy Kółek. W przypadku większej liczby chętnych możliwe jest utworzenie kilku grup zajęciowych na danym poziomie. Opłata za semestr kółek wynosi 250 zł.

charakterystyka kółek

 • Kółka Olimpijskie - wymagają koniecznie przystąpienia we wrześniu do Olimpiady Matematycznej (na poziomie seniorów) lub Olimpiady Matematycznej Juniorów (na poziomie juniorów). Na pierwsze zajęcia należy przynieść kopię I serii wysłanych zadań. Na zajęciach rozwiązywane będą zadania przygotowujące do etapu okręgowego i finałowego odpowiedniej olimpiady.
 • Matematyka dla Myślących - kółka przewidziane są dla utalentowanych matematycznie uczniów szkół, w których nie są prowadzone kółka matematyczne. Celem zajęć jest przestawienie się na inny typ zadań niż standardowe zadania szkolne - rozwijających myślenie, a nie wykorzystujących schematy i algorytmy. Na poziomie młodzików rozwiązywane są zadania i problemy wykraczające poza program matematyki szkolnej, ćwiczące umiejętność obserwowania matematycznych prawidłowości i ich uzasadniania. Na poziomie juniorów rozwiązywane zadania rozwijają umiejętność logicznego myślenia, a nie wykorzystywania utartych schematów. Przygotowują do konkursów matematycznych i do udziału w kółku olimpijskim. Na poziomie seniorów zajęcia skierowane są do uczniów, którzy planują w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach, gdzie niezbędna jest matematyka. Na zajęciach rozwiązywane są zadania nietypowe, rozwijające logiczne myślenie i matematyczne techniki a także z poziomu rozszerzonej matury z matematyki. Celem kursu jest zmniejszenie rozbieżności między umiejętnościami matematycznymi, jakich wymaga się w szkole i na studiach.

zapisy i zajęcia w II semestrze

 • Dotychczasowi uczestnicy kółek mogą zgłosić chęć przedłużenia uczestnictwa mejlem do 28 I i pozostaną na liście (można też zmienić przynależność do kółka).
 • Po 28 I listy uczestników zostaną wyczyszczone i od tej pory zgłoszenia przyjmowane będą za pomocą formularza on-line aż do wyczerpania miejsc.
 • Zajęcia w II semestrze zaczną się 4 III. Opłatę należy wnieść do 10 III.
 • Kółka odbywają się w okresie od marca do czerwca w wymiarze 32 godzin dydaktycznych w semestrze wg harmonogramu podanego poniżej.
 • Zajęcia odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, tel. na portiernię 713757414. W razie zamknięcia zajęć w szkołach wszystkie kółka przejdą w tryb zdalny.

harmonogramy spotkań

 • Kółko olimpijskie - juniorzy (tylko uczniowie startujący w OMJ)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9-12, sala A
  harmonogram spotkań
  5 III, 11 III, 12 III, 1 IV, 15 IV, 13 V, 20 V, 4 VI (niedziela)
  najbliższy obóz: 17-21 VI 2023
   
 • Kółko olimpijskie - seniorzy (tylko uczniowie startujący w OM)
  prowadzący: Michał DYMOWSKI (student IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10-13, sala 602
  harmonogram spotkań
  4 III, 18 III, 1 IV, 15 IV, 16 IV, 6 V, 13 V, 4 VI (niedziela)
  najbliższy obóz: 6-10 III 2023, 17-21 VI 2023
   
 • Matematyka dla Myślących - młodzicy (kl. 3-5 SP)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu godz. 9-12 lub 13-16, sala 601
  harmonogram spotkań:
  4 III, 11 III, 18 III, 1 IV, 15 IV, 13 V, 20 V, 3 VI
  najbliższy obóz: 17-21 VI 2023
   
 • Matematyka dla Myślących - juniorzy (kl. 6-8 SP)
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr i III LO Wrocław)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9-12 i 13-16, sala B
  harmonogram spotkań:
  4 III, 11 III, 18 III, 1 IV, 15 IV, 13 V, 20 V, 4 VI (niedziela)
  najbliższy obóz: 17-21 VI 2023
   
 • Matematyka dla Myślących - seniorzy (szkoły średnie)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 13-16, sala A
  harmonogram spotkań:
  4 III, 11 III, 18 III, 1 IV, 15 IV, 13 V, 20 V, 4 VI (niedziela)
  najbliższy obóz: 6-10 III 2023 i 17-21 VI 2023

odpłatność

Opłata za semestr zajęć wynosi 250 zł. Wpłat należy dokonać na podane niżej konto Fundacji do 10 III 2023. W uzasadnionych wypadkach odpłatność może ulec obniżeniu na wniosek rodzica lub nauczyciela.

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002, PeKaO
w treści należy wpisać: nazwę kółka oraz imię i nazwisko ucznia

kontakt

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mikołajczyk mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl lub telefonicznie wyłącznie pod jednym z numerów: 713361085 albo 713757416.

sudoku 2023

Tu jest link do spotkania na Teamsach dla wszystkich kółek. Spotkanie odbędzie się w czwartek 27 IV o godz. 18. Formularze z zadaniami kółkowicze lub ich rodzice otrzymają mejlem. Odpowiedzi (niestety, to muszą być zdjęcia lub skany całych arkuszy) odeślą zwrotnym mejlem.