Seminarium WMI UWr

W 2017 roku po 35 latach wróciła tradycja organizowania seminarium wydziałowego dla pracowników i studentów WMI UWr. Jego kolejne posiedzenie odbędzie się 18 X o godz. 12.30 w sali 119 w II UWr. Prof. Włodzimierz Zadrożny (University of North Carolina at Charlotte) wygłosi wykład pt. "Topology and Sheaves for Natural Language Understanding?". Przed wykładem o godz. 12.00 dziekan zaprasza na kawę i ciasto.

streszczenie

I will discuss two applications of mathematical methods to natural language understanding. I will review some of the recent work on applying topological data analysis to text. This includes recent results obtained with my students showing the predictive value of topological persistence for classification. On the task of classification of film genres, we are using two models: one where the persistence is used as the only feature, after careful data preprocessing; and the other, where it is added as one of the
informative features with minimal preprocessing of the documents. In both cases, we obtain significantly higher accuracy than prior art results (including deep learning models). I'll also discuss some limitations of this work. The second topic explores the use of sheaves in modeling contradictory information in text documents. Namely, we create an abstract model of contradictory medical guidelines. I'll discuss the computational problems raised by such texts, and some preliminary methods for addressing them. This is a review of joint work with my students, P.Doshi, S.Gholizadeh, H.Hematialam and K.Savle, as well as with Dr. L.Garbayo from Univ. of Central Florida.

 

Seminarium organizowane jest od semestru letniego 2017 z inicjatywy dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr Tomasza Jurdzińskiego, raz w miesiącu we wtorek. Jego celem jest prezentacja kierunków badań prowadzonych przez pracowników Wydziału w sposób elementarny, dostępny dla niespecjalistów oraz studentów. Wykład trwa 45 minut, a przez kolejny kwadrans odbywa sie dyskusja. Organizatorami spotkań są Dariusz Biernacki (II UWr) oraz Dariusz Buraczewski (IM UW). Seminarium jest kontynuacją tzw. Matematycznych Wtorków, cotygodniowych środowiskowych spotkań wrocławskich matematyków, których celem był przegląd publikacji.

 

Poprzednie posiedzenia

  1. 25 IV 2017 - prof. Ludomir Newelski (IM UWr) - Język a struktura
  2. 30 V 2017 - prof. Witold Charatonik (II UWr) - W poszukiwaniu rozstrzygalnych logik
  3. 18 IX 2017 - Kate Juschenko (Northwestern University, USA) - Cycling amenable groups and soficity
  4. 7 XI 2017 - prof. Jacek Świątkowski (IM UWr) - Grupy hiperboliczne, brzeg w nieskończoności i kompakty Markowa
  5. 19 XII 2017 - prof. Leszek Pacholski (II UWr) - Kilka kontrowersyjnych uwag o polskiej nauce
  6. 20 III 2018 - prof. Grzegorz Karch (IM UWr) - O odkryciach Alana Turinga w biologii
  7. 5 VI 2018 - dr hab. Jarosław Byrka (II UWr) - Klastrowanie oczyma algorytmika
  8. 13 IX 2018 - Magnus Halldorsson (Uniwersytet w Reykjaviku) - The algorithmic study of wireless networking
  9. 27 IX 2018 - Roger Cooke (Politechnika w Delft, Holandia) - The Confidence Trap: dysfunctional dialogues about climate
  10. 18 X 2018 - Włodzimierz Zadrożny (University of North Carolina at Charlotte) - Topology and Sheaves for Natural Language Understanding
1 rok temu