Seminarium WMI UWr

W 2017 roku po 35 latach wróciła tradycja organizowania seminarium wydziałowego dla pracowników i studentów WMI UWr. Jego kolejne posiedzenie odbędzie się 22 I o godz. 12.30 w sali 119 w II UWr. Prof. Piotr Śniady (IM PAN) wygłosi wykład pt. "Zaproszenie do kombinatoryki asymptotycznej". Przed wykładem o godz. 12.00 dziekan zaprasza na kawę i ciasto.

streszczenie

Dobrym pretekstem do przedstawienia, czym jest kombinatoryka asymptotyczna, jest problem (postawiony przez Stanisława Ulama) dotyczący długości najdłuższego podciągu rosnącego w losowo wybranej permutacji. Podczas odczytu postaram się przedstawić, w jaki sposób łączą się i przenikają różne dziedziny matematyki takie jak: kombinatoryka algebraiczna (w tym bliskie sercu informatyków algorytmy kombinatoryczne, np. odpowiedniość Robinsona-Schensteda-Knutha), analiza, (asymptotyczna) teoria reprezentacji, rachunek prawdopodobieństwa czy teoria macierzy losowych. Wykład będzie miał
charakter możliwie elementarny (został przygotowany szczególnie z myślą o studentach informatyki oraz matematyki).

 

Seminarium organizowane jest od semestru letniego 2017 z inicjatywy dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr Tomasza Jurdzińskiego, raz w miesiącu we wtorek. Jego celem jest prezentacja kierunków badań prowadzonych przez pracowników Wydziału w sposób elementarny, dostępny dla niespecjalistów oraz studentów. Wykład trwa 45 minut, a przez kolejny kwadrans odbywa sie dyskusja. Organizatorami spotkań są Dariusz Biernacki (II UWr) oraz Dariusz Buraczewski (IM UW). Seminarium jest kontynuacją tzw. Matematycznych Wtorków, cotygodniowych środowiskowych spotkań wrocławskich matematyków, których celem był przegląd publikacji.
 

Poprzednie posiedzenia

 1. 25 IV 2017 - prof. Ludomir Newelski (IM UWr) - Język a struktura
 2. 30 V 2017 - prof. Witold Charatonik (II UWr) - W poszukiwaniu rozstrzygalnych logik
 3. 18 IX 2017 - Kate Juschenko (Northwestern University, USA) - Cycling amenable groups and soficity
 4. 7 XI 2017 - prof. Jacek Świątkowski (IM UWr) - Grupy hiperboliczne, brzeg w nieskończoności i kompakty Markowa
 5. 19 XII 2017 - prof. Leszek Pacholski (II UWr) - Kilka kontrowersyjnych uwag o polskiej nauce
 6. 20 III 2018 - prof. Grzegorz Karch (IM UWr) - O odkryciach Alana Turinga w biologii
 7. 5 VI 2018 - dr hab. Jarosław Byrka (II UWr) - Klastrowanie oczyma algorytmika
 8. 13 IX 2018 - Magnus Halldorsson (Uniwersytet w Reykjaviku) - The algorithmic study of wireless networking
 9. 27 IX 2018 - Roger Cooke (Politechnika w Delft, Holandia) - The Confidence Trap: dysfunctional dialogues about climate
 10. 18 X 2018 - Włodzimierz Zadrożny (University of North Carolina at Charlotte) - Topology and Sheaves for Natural Language Understanding
 11. 6 XI 2018 - Elvezio Ronchetti  (University of Geneva) - An Introduction to the Basic Concepts of Robust Statistics
 12. 22 I 2019 - Piotr Śniady (IM PAN) - Zaproszenie do kombinatoryki asymptotycznej
1 rok temu