Seminarium WMI UWr

W 2017 roku po 35 latach wróciła tradycja organizowania seminarium wydziałowego dla pracowników i studentów WMI UWr. Jego kolejne posiedzenie odbędzie się 6 XI o godz. 12.30 w sali 119 w II UWr. Prof. Elvezio Ronchetti  (University of Geneva) wygłosi wykład pt. "An Introduction to the Basic Concepts of Robust Statistics". Przed wykładem o godz. 12.00 dziekan zaprasza na kawę i ciasto.

streszczenie

Classical statistics relies largely on parametric models. Typically, assumptions are made on the structural and the stochastic parts of the model and optimal procedures are derived under these assumptions. Standard examples are least squares estimators in linear models and their extensions, maximum likelihood estimators and the corresponding likelihood-based tests, and GMM techniques in econometrics. Robust statistics deals with deviations from the stochastic assumptions and
their dangers for classical estimators and tests and develops statistical procedures which are still reliable and reasonably efficient in the presence of such deviations. It can be viewed as a statistical theory dealing with approximate parametric models by providing a reasonable compromise between the rigidity of a strict parametric approach and the potential difficulties of interpretation of a fully nonparametric analysis. Many classical procedures are well-known for not being robust. These
procedures are optimal when the assumed model holds exactly, but they are biased and/or inefficient when small deviations from the model are present. The statistical results obtained from many standard classical procedures on
real data applications can therefore be misleading. This talk will give a brief introduction to robust statistics by reviewing some basic general concepts and tools and by showing how they can be used in data analysis to provide an alternative complementary analysis with additional useful information. Some recent developments in high-dimensional problems will also be outlined.

 

Seminarium organizowane jest od semestru letniego 2017 z inicjatywy dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr Tomasza Jurdzińskiego, raz w miesiącu we wtorek. Jego celem jest prezentacja kierunków badań prowadzonych przez pracowników Wydziału w sposób elementarny, dostępny dla niespecjalistów oraz studentów. Wykład trwa 45 minut, a przez kolejny kwadrans odbywa sie dyskusja. Organizatorami spotkań są Dariusz Biernacki (II UWr) oraz Dariusz Buraczewski (IM UW). Seminarium jest kontynuacją tzw. Matematycznych Wtorków, cotygodniowych środowiskowych spotkań wrocławskich matematyków, których celem był przegląd publikacji.

 

Poprzednie posiedzenia

 1. 25 IV 2017 - prof. Ludomir Newelski (IM UWr) - Język a struktura
 2. 30 V 2017 - prof. Witold Charatonik (II UWr) - W poszukiwaniu rozstrzygalnych logik
 3. 18 IX 2017 - Kate Juschenko (Northwestern University, USA) - Cycling amenable groups and soficity
 4. 7 XI 2017 - prof. Jacek Świątkowski (IM UWr) - Grupy hiperboliczne, brzeg w nieskończoności i kompakty Markowa
 5. 19 XII 2017 - prof. Leszek Pacholski (II UWr) - Kilka kontrowersyjnych uwag o polskiej nauce
 6. 20 III 2018 - prof. Grzegorz Karch (IM UWr) - O odkryciach Alana Turinga w biologii
 7. 5 VI 2018 - dr hab. Jarosław Byrka (II UWr) - Klastrowanie oczyma algorytmika
 8. 13 IX 2018 - Magnus Halldorsson (Uniwersytet w Reykjaviku) - The algorithmic study of wireless networking
 9. 27 IX 2018 - Roger Cooke (Politechnika w Delft, Holandia) - The Confidence Trap: dysfunctional dialogues about climate
 10. 18 X 2018 - Włodzimierz Zadrożny (University of North Carolina at Charlotte) - Topology and Sheaves for Natural Language Understanding
 11. 6 XI 2018 - Elvezio Ronchetti  (University of Geneva) - An Introduction to the Basic Concepts of Robust Statistics
 12.  
1 rok temu