Niemiecki dla matematyków

W dniach 3-4 VI w IM UWr odbędą się ostatnie zajęcia kursu zawodowego języka niemieckiego dla nauczycieli matematyki DML (Deutsch für Mathematiklehrer).

1 rok temu