Matematyczne Jesioniki

W dniach 13-14 X w ramach seminarium I3 odbędzie się tradycyjny wyjazd nauczycieli Matematyczne Jesioniki. Zostało 10 miejsc - formularz zgłoszeniowy jest tutaj.

1 rok temu