Konferencja steinowska

W dniach 4-8 IX w IM UWr odbędzie się konferencja Analysis & Applications zorganizowana na cześć prof. Eliasa Steina (Princeton University, USA), który przez ponad 50 lat był jednym z czołowych badaczy w dziedzinie analizy harmonicznej. W konferencji weźmie udział m.in. czterech laureatów medalu Fieldsa: Jeana Bourgaina, Charlesa Feffermana, Elona Lindenstraussa oraz Terence'a Tao. Referaty wygłoszą też Jacek Dziubański i Grzegorz Karch z IM UWr. Profesor Stein jest naukowym prawnukiem Hugona Steinhausa, którego 130-lecie urodzin obchodzimy w roku 2017. Międzynarodowa konferencja będzie jednym z ważnych elementów tych obchodów.

1 rok temu