XV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

terminarz

  • zgłoszenia (formularzem z menu po lewej) - do 23 X 2016
  • przesłanie treści zadań eliminacyjnych - 24 X 2016
  • etap szkolny - 25 X 2016, godz. 8-10
  • wysyłanie wyników i poprawionych prac - do 22 XI 2016
  • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia - 10 I 2017
  • zawody okręgowe - 4 III 2017 - termin zmieniony z powodu zmiany terminu II etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów III stopnia - do 26 III 2017
  • zawody finałowe - 8 IV 2017, godz. 10-13, sala HS IM UWr
  • obóz przygotowawczy do IOL - VI/VII 2017
  • Olimpiada Międzynarodowa - VII/VIII 2017, Irlandia