Zwrot kosztów podróży

Zawodnikom spoza siedziby danego komitetu okręgowego zwracamy koszty podróży międzymiastowej (czyli nie opłacamy przejazdów po mieście) na następujących zasadach:

  • przejazd musi nastąpić środkami transportu publicznego, a bilety powinny zostać przesłane do Komitetu Głównego;
  • przejazd powinien być zaplanowany według standardowych stawek, z możliwie największym wykorzystaniem taryf ekonomicznych i zniżek, w szczególności nie opłacamy przejazdów I klasą ani bez wykorzystania zniżki uczniowskiej;
  • do 14 marca należy wysłać na adres podany niżej bilety oraz prośbę uczestnika lub jego prawnego opiekuna (w wypadku uczniów niepełnoletnich) o zwrot kosztów podróży na wskazane w tej prośbie konto, najchętniej jedno dla wszystkich zawodników z jednej szkoły - druk do pobrania poniżej.

Adres, na który należy przesłać wymienione dokumenty:

Michał Śliwiński
Komitet Główny Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław

ZałącznikWielkość
Podanie o zwrot kosztów179.83 KB