Śladami Kopernika

22 IV odbędzie się gra miejska Śladami Kopernika organizowana przez IM UWr przy współpracy Instytutu Astronomicznego UWr oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia.

1 tydzień temu