Seminars

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
08-03-2018 14:15
, 603
Własności spektralne blokowych macierzy Jacobiego
Grzegorz Świderski (Uniwersytet Wrocławski)
22-03-2018 10:00
, 604
Łańcuchy partycji nieprzecinających a kombinatoryka granicznych momentów macierzy Wisharta
Rafał Sałapata
W referacie wyjaśnię zaskakujący (przynajmniej dla mnie) fakt, że współczynniki wielomianów Fussa-Narayany wielu zmiennych, które są momentami granicznymi macierzy Wisharta, są jednocześnie liczbami odpowiednich łańcuchów w kracie partycji nieprzecinających. Uzasadnienie tej obserwacji oprę na dwóch wprowadzonych przeze mnie bijekcjach oraz wcześniej znanych wynikach.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
20-03-2018 12:30
, 119
O odkryciach Alana Turinga w biologii
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
Alan Turing, brytyjski matematyk, kryptolog, jeden z twórców informatyki, w wieku 40 lat publikuje pracę: A.M. Turing, The Chemical Basis of Morphogenesis, Philosophical Transactions of the Royal Society of London B. 237 (641) (1952), 37-72. Na wykładzie wyjaśnię o czym jest ta praca, dlaczego cytowana jest ona w Scholar Google ponad 11 tysięcy razy oraz dlaczego uważana jest ona za fundamentalną pracę z Biologii Teoretycznej.
14-03-2018 16:15
, 604
Tame regularity theorems for groups with a distinguished subset
Anand Pillay

(This is joint with  Gabriel Conant and Caroline Terry.)
Graph regularity theorems (i.e. Szemeredi) concern decomposing finite graphs
(V,W,R) into a small number of subgraphs (Vi,Wj,R|(V_i×W_j)) most of
which are  "almost regular", i.e. subgraphs have approximately the same
density.
When more assumptions are made on the relation R such as uniform stability
or NIP one obtains stronger statements with almost homogeneity in place of
almost regularity.
In the group version we consider finite groups G equipped with a
distinguished subset A and assumptions are made on the relation xy \in A. One
seeks nice decompositions compatible with the group structure and this is
what I will talk about. 

15-03-2018 12:15
, 602
CLT w przestrzeniach Euklidesowych dla unormowań macierzami
Zbigniew J. Jurek (Uniwersytet Wrocławski)
(Kursowy) Wykład teorii p-stwa (zwykle) kończy się centralnym twierdzeniem granicznym (CLT) dla rzeczywistych zmiennych losowych, przy założeniu warunku Lindeberga. Czasem fakt ten jest uzupełniany (dopełniany) Twierdzeniem Fellera, które stwierdza,że przy założeniu infinitezymalności składników, warunek Lindeberga jest też warunkiem koniecznym.

W wykładzie powyższe zagadnienie omówione będzie dla WEKTORÓW losowych i unormowań MACIERZAMI (deterministycznymi) w skończenie wymiarowych przestrzeniach Euklidesowych.

19-03-2018 16:20
, 604
Sekretne związki przestrzeni Banacha z analitycznymi P-ideałami
Piotr Borodulin-Nadzieja
Na odczycie przedstawie m. in. nowe przyklady analitycznych P-idealow inspirowane pewnymi przestrzeniami Banacha, jak i nowe (?) przyklady przestrzeni Banacha inspirowane pewnymi analitycznymi P-idealami.
08-03-2018 12:15
, 606
Introduction to compressed sensing 2
Patrick Tardivel
Subscribe to Seminars