Norms of randomized circulant matrices

Seminarium: 
Teoria prawdopodobieństwa i modelowanie stochastyczne
Osoba referująca: 
Witold Świątkowski (Uniwersytet Wrocławski)
Data: 
czwartek, 20. Styczeń 2022 - 12:15
Sala: 
602
Opis: 
Opowiem o oszacowaniach norm macierzy losowych z niezależnymi współrzędnymi. Zacznę od zaprezentowania twierdzenia A. Bandeiry, R. Latały i R. van Handela, dającego obustronne oszacowanie normy, niezależne od wymiaru, w przypadku gaussowskim. Następnie zajmiemy się przypadkiem zero-jedynkowym. Pokażę, że zachodzi podobne oszacowanie dolne. Opowiem też, co już wiemy, a co chcielibyśmy wiedzieć o górnym oszacowaniu.